logo

Schietvereniging Willem Tell Nijverdal

De enige vuurwapen schietsportvereniging in de Gemeente Hellendoorn

GESCHIEDENIS SV WILLEM TELL

 

De historie van s.v. Willem Tell

Willem Tell is een vuurwapen schietsportvereniging die in 1946 is opgericht door enkele werknemers van de textielfabriek Nijverdal ten Cate. Over de exacte datum van oprichting is niet veel bekend, wel is het zeker dat de vereniging in het jaar 1946 is opgericht, direct na de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk als voortzetting van een burgerwacht, welke al ver voor de oorlog een begrip was.

 

Doordat in die tijd de textiel een belangrijke, zoniet de belangrijkste plaats binnen de Gemeente Hellendoorn innam, is het niet zo verwonderlijk dat de oorsprong van onze vereniging bij het textielconcern Nijverdal ten Cate ligt. Dit is evenzo met de toneelvereniging O.D.O, de Nijverdalse wandelvereniging en de muziekvereniging K.S.W. het geval. Tot 1972, dus zo'n 26 jaar heeft Nijverdal ten Cate ervoor gezorgd dat de schietvereniging Willem Tell in stand bleef.

 

In 1972 heeft het toenmalige bestuur de beslissing genomen onafhankelijk te worden. Dit gebeurde mede om de mogelijkheid te scheppen dat iedereen lid kon worden van Willem Tell, dit in tegenstelling met het voorschrift van Nijverdal ten Cate, waarbij de eis was: 2 werknemers van Nijverdal ten Cate tegen 1 persoon van buiten het concern. In 1976 heeft de toenmalige Koningin Juliana de Koninklijke goedkeuring aan de schietsportvereniging afgegeven. Op 1 oktober 1979 betrok onze vereniging haar eerste accommodatie, samen met de luchtgeweervereniging L.S.V.N

 

De naam "Willem Tell" is een verbastering van de naam van een vrijheidsstrijder uit een Zwitserse sage, die met een kruisboog de appel van het hoofd van zijn zoon geschoten heeft, n.l. Willem Tell.

 

Willem Tell, heden ter dage

Willem Tell is de enige vuurwapen schietsportvereniging in de Gemeente Hellendoorn. Momenteel heeft de vereniging de beschikking over een totaal eigen accommodatie aan de Dahliastraat 28 (de voormalige kleuterschool "Roodkapje"). De eerste steenlegging vond plaats op 19 oktober 1985. Deze bijzondere handeling werd verricht door de heren G. Schuurman en P.J. Pennings. 

 

Op 12 april vond de officiële opening van onze schietaccommodatie plaats. Deze opening werd verricht door wethouder Middelkamp. Wij houden 2 schietavonden in de week, en wel op de maandag en de dinsdag.